تبلیغات
wimax and wifi - داستان WiMAX
چهارشنبه 16 دی 1388  02:54 ب.ظ

وقتی WiMAX را تهیه كنید، چه اتفاقی می افتد؟ تأمین كننده اینترنت یك ایستگاه WiMAX در فاصله 10 مایلی محلتان قرار می دهد. می توانید یك كامپیوتر مجهز به WiMAX خریداری كنید یا كامپیوتر قبلی خود را ارتقا دهید تا بتواند از این امكانات استفاده كند. یك كد رمزگذر به شما خواهد داده شد كه از آن می توانید برای دسترسی به ایستگاه اصلی استفاده كنید. ایستگاه اصلی داده ها را از اینترنت به كامپیوتر در سرعتهایی كه بالاتر از مودمهای كابلی خانگی هستند انتقال می دهد. به ازای این خدمات شما باید یك هزینه ماهیانه به تأمین كننده خود دهید. هزینه این خدمات بسیار پایین تر از هزینه اشتراك های پر سرعت اینترنتی فعلی است، زیرا تأمین كننده به هیچ وجه از كابل استفاده نمی كند.


  • آخرین ویرایش:-