تبلیغات
wimax and wifi - Wimax از دیدگاه عملی
چهارشنبه 16 دی 1388  03:02 ب.ظ

برج مخابره WiMAX در شركت Intel
اگر بخواهیم از دیدگاه عملی صحبت كنیم، WiMAX درست شبیه WiFi عمل خواهد كرد، ولی سرعت بالاتری دارد و در فواصل طولانی تر و تعداد كاربران بیشتری
 می توان آن را به كار گرفت. WiMAX می تواند مناطق كور یا پوشش نشده حومه و روستایی كه دسترسی به اینترنت پهن باند ندارند را از بین ببرد. زیرا شركت های تلفن و كابل نیازی به سیم كشی به این مناطق دور دست احساس نكرده اند.
یك سیستم WiMAX از دو قسمت تشكیل شده است:
یك برج WiMAX كه مشابه با مفهوم برج تلفن سلولی است- این برج می تواند منطقه ای بزرگ به وسعت 3,000 مایل مربع یا 8,000 كیلومتر مربع را پوشش دهد.
یك گیرنده WiMAX- گیرنده و آنتن می توانند یك جعبه كوچك یا كارت PCMCIA باشد. همچنین می توان آنها را به شیوه دسترسی WiFi روی لپ تاپ سوار كرد.
یك ایستگاه دیده بانی WiMAX می توان با استفاده از اتصال سیمی با پهنای باند بالا (برای مثال یك خط T3) مستقیماً‌ به اینترنت متصل شود. همچنین می تواند با استفاده از یك لینك میكروموج خط دید به برج WiMAX دیگری متصل شود. چنین اتصالی با برج دوم (كه اغلب برگشت نامیده می شود) به همراه قابلیت هر كدام از برج ها در پوشش 3,000 مایل مربع، باعث می شود WiMAX بتواند حتی به مناطق روستایی دور افتاده نیز خدمات رسانی كند و آنها را تحت پوشش خود در آورد.یعنی شبكه WiMAX واقعاً دو شكل خدمات بی سیمی ارایه  می دهد:
یك نوع آن، خدمات غیر جهت دید یا از نوع WiFi است كه یك آنتن كوچك در كامپیوتر به برج وصل می شود. در این حالت، كاربران از فركانس پایین تری یعنی 2 GHz تا 11 GHz (مشابه WiFi) استفاده می كنند. طول موج پایین تر مخابره به راحتی توسط موانع فیزیكی دچار اختلال نمی شوند. آنها در هنگام برخورد به موانع بهتر پراشیده یا خمیده می شوند.
نوع دیگر خدمات جهت دید است كه یك آنتن بشقابی ثابت در برج WiMAX به صورت مستقیم نصب شده است. اتصال جهت دید قوی تر و پایدارتر است. بنابراین می تواند داده های زیادی را با خطاهای كمتری ارسال كند. مخابره های جهت دید از فركانس های بیشتری استفاده می كند. دامنه این فركانس ها برابر با 66 GHz است. در فركانس های بالاتر، تداخل كمتر و پهنای باند بسیار بیشتری وجود خواهد داشت.
دسترسی به شیوه WiFi محدود به شعاع 4 تا 6 مایلی است (شاید 25 مایل مربع یا 65 كیلومتر مربع دامنه پوشش كه مشابه با دامنه پوشش یك منطقه تلفن سلولی است). از طریق آنتن های جهت دید قوی تر، ایستگاه شبكه WiMAX داده ها را به كامپیوترها یا مسیریابهایی با قابلیت WiMAX كه در شعاع 30 مایلی (2800 مایل مربع یا 9300 كیلومتر مربع دامنه پوشش) قرار دارند ارسال می كند. به همان علت است كه WiMAX می تواند از بیشترین دامنه پوشش خود استفاده كند.


  • آخرین ویرایش:-